Udfordret.dk

Hvem står bag?


Udfordret.dk er oprettet på initiativ af Lone Hecht i efteråret 2012.

Når et barn har udfordringer, er fokus på barnet og barnets udfordringer. Min erfaring er dog, at forældrenes udfordringer stiger proportionalt med barnets, og vi må derfor også håndtere forældrenes situation.

Dét er målet for udfordret.dk – at nedbryde tabuer og være det rum, hvor forældrene får luft og opdager, at de ikke er alene.

Børn har det nemlig bedst, når forældrene har det godt.

Udfordret.dk skal gerne være et sted, hvor forældre – ligesom gode venner – deler, hvis de har haft en god oplevelse og fundet noget, der virker for dem. Virker det for en, virker det nok også for andre…

Lone har i mange år interesseret sig for relationerne mellem mennesker og i grupper. Hun har bred ledelseserfaring fra den finansielle sektor, er udannet cand.jur. og er i dag selvstændig med firmaet Kidam, som leverer ydelser til bestyrelser og direktioner i den finansielle sektor.

Lone er født i 1974 og er mor til to drenge, hvoraf den ene har diagnoser.

Vil du gerne i kontakt med Lone, så skriv til hej @ udfordret.dk

 

 

foto:camillahey.dk