Udfordret.dk

Gratis hjælp

DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)
DUKH er en selvejende institution, der skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det sker ved uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Totale ratings: 10 » Rating: 3.7
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


NAUK - Netværk for autistiske kvinder
NAUK er en netværksgruppe for kvinder og piger på autismespektret. Meningen med gruppen er at man kan møde ligesindede, snakke om autismerelevant emner, og støtte og rådgive hinanden. NAUK har mødesteder flere steder i landet, og du kan finde info om hvor på www.nauk.dk Link til ..

Totale ratings: 7 » Rating: 3.4
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Anne Skov Jensen - Overlevelsesguiden
Formålet med Overlevelsesguiden.dk er at sprede viden om og forståelse for autisme og ADHD, både til de personer, der selv har diagnoserne, men også til pårørende, fagfolk og andre interesserede. Jeg har gennem mange år gjort mig mange erfaringer både på baggrund af mine egne udfor..

Totale ratings: 9 » Rating: 3.0
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Specialpædagogen.dk
Jeg er pensioneret pædagog, men vil fortsat gerne være med til gøre en forskel. Denne side har jeg lavet for at gøre opmærksom på, at jeg yder gratis hjælp og vejledning til forældre!, unge og børn samt bedsteforældre. Jeg vejleder set fra barneperspektivet (hvad der er bedst for ba..

Totale ratings: 9 » Rating: 2.1
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres