Udfordret.dk

Blogs

Autismetanken


Totale ratings: 3 » Rating: 4.3
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


udfordret.dk
Tænk, hvis vi gjorde det sammen. Tænk hvis jeg hjalp dig. Tænk hvis du hjalp en anden. Tænk hvis vi var gode ved hinanden. Måske er det slet ikke så svært? Start idag. Hjælp andre. Enten ved at rate eller ved at oprette det værktøj, som var en hjælp for dig.

Totale ratings: 12 » Rating: 4.2
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Anne Skov Jensen - Overlevelsesguiden
Formålet med Overlevelsesguiden.dk er at sprede viden om og forståelse for autisme og ADHD, både til de personer, der selv har diagnoserne, men også til pårørende, fagfolk og andre interesserede. Jeg har gennem mange år gjort mig mange erfaringer både på baggrund af mine egne udfor..

Totale ratings: 9 » Rating: 3.0
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Den blå himmel - Livets finurligheder
Jeg vil fortælle om mit liv og hvordan det ofte har føltes turbulent i de år efter jeg fik børn. Hvordan livet blev anderledes end forventet med et barn med handicap. Hvad det har bragt med sig af omvæltninger og udvikling for mig på det personlige plan og også rent fagligt. Hvordan min..

Totale ratings: 3 » Rating: 2.7
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Specialpædagogen.dk
Jeg er pensioneret pædagog, men vil fortsat gerne være med til gøre en forskel. Denne side har jeg lavet for at gøre opmærksom på, at jeg yder gratis hjælp og vejledning til forældre!, unge og børn samt bedsteforældre. Jeg vejleder set fra barneperspektivet (hvad der er bedst for ba..

Totale ratings: 9 » Rating: 2.1
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres