Udfordret.dk

Søren Glistrup
Psykologhuset Skovvangn Skovvang 10
7100 Vejle
Totale ratings: 12 » Rating: 3.3
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Kontaktoplysninger
Telefon skovvang10@mail.dk
skovvang10@mail.dk
adhdifamilien.dk/om-os/soren

Ydelser

Søskende- & familiekurser samt individuelle samtaleforløb om og med børn og unge. Samtalerne kan blandt andet handle om udfordringer i dagligdagen, om selvforståelse/ handicapforståelse, angstproblematik eller manglende trivsel.

Jeg tilbyder endvidere rådgivningsforløb til forældre, hvor vi med udgangspunkt i forståelse for jeres barn taler om, hvordan I i dagligdagen kan støtte jeres barn.

Endelig tilbyder jeg oplæg til og supervision af fagfolk ift. børn med udviklingsforstyrrelser

Jeg er aut. psykolog og specialpsykolog i Børne- & ungdomspsykiatri samt specialist i klinisk børnepsykologi.

Jeg har mere end 15 års erfaring ift. udredning og rådgivning omkring børn og unge med ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Jeg har tidligere arbejdet i centerklasser for børn med forskellige former for udviklingsforstyrrelser som psykolog v. PPR og på et familiecenter.

Aktuelt har jeg deltidsansættelse i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor jeg arbejder i et småbarnsteam.

Jeg har ligeledes de sidste 5 år haft privat praksis, Psykologhuset Skovvang, hvor jeg har arbejdet med børn og unge og deres familier. Primært i form af rådgivning af forældre og fagfolk, samtaleforløb med og psykologisk undersøgelse af børn og unge.

Jeg har endvidere en uddannelse i kognitiv terapi med børn og unge.Diagnose-målgruppe
Bruger-målgruppe
ADHD
Barn
Forældre
Fagfolk