Udfordret.dk

Psykologcentret i Viborg & Skive
 
Totale ratings: 3 » Rating: 3.0
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Kontaktoplysninger
Telefon 86 60 11 71
info@PCaps.dk
pcaps.dk

Ydelser

PsykologCentret er med sine 12 år bag sig, et solidt og veletableret landsdækkende privat psykologfællesskab som tilbyder private, offentlige institutioner og myndigheder samt det private erhvervsliv, psykologiske og pædagogiske ydelser af høj faglig kvalitet, med baggrund i forskning og praksis-viden. PsykologCentret er desuden VISO-specialister.

Vi er 12 psykologer, 1 Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi, 2 pædagogiske konsulenter og 2 sekretærer, og vi har kontorer i både Viborg og Skives midtby, med P-pladser lige ved døren og tæt på bus og togstation.

Vores værdier – er grundlagt på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament og med den kognitive tilgang som faglig ramme. KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er vores basis og ramme for vores kursus-virksomhed. Læs mere her…

Du kan få tilskud gennem privat sundhedsforsikring, evt. også gennem social forvaltningen, din fagforening eller din arbejdsplads. Vi er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring (d.v.s. lægehenviste klienter), men tilbyder forløb på lignende vilkår.Diagnose-målgruppe
Bruger-målgruppe
ADHD
Angst
Autisme
GUA
OCD
Social angst
Tourette
Barn
Forældre
Bedsteforældre
Fagfolk