Udfordret.dk

Lisbeth Norsker
 
Totale ratings: 3 » Rating: 3.7
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Kontaktoplysninger
http://www.soegaarden.dk/

Ydelser

Dagbehandlingstilbud for unge i alderen 6-18.
STU.
Bomuligheder

Fantastisk skole, med kæmpe blik for og erfaring med børn og unge mennesker med særlige behov.Diagnose-målgruppe
Bruger-målgruppe
ADHD
Angst
Autisme
GUA
OCD
Social angst
Tourette
Forældre
Fagfolk