Udfordret.dk

KAOS Konsulenterne
Gammel Jernbanevej 46, Baghuset
2500 Valby
Totale ratings: 2 » Rating: 2.5
Hvis du gerne vil rate leverandøren, kan du klikke på det hjerte, der passer for dig. Du kan kun rate én gang pr. leverandør, og din rating kan ikke ændres


Kontaktoplysninger
Telefon 29 26 27 67
kaos@kaoskonsulenterne.dk
kaoskonsulenterne.dk

Ydelser

Vi tilbyder intensiv pædagogisk støtte i vores tilknyttede lejligheder, der er beliggende i samme ejendom. KAOSkonsulenternes lejligheder er placeret rundt omkring i ejendommen på forskellige etager og i forskellige opgange, således at bostedet fremtræder anonymt.

Lejlighederne varierer i indretning og størrelse, og det afhænger af en konkret individuel vurdering af den unges støttebehov ved visitationssamtalen, om den unge etableres alene eller sammen med en eller flere unge i en af KAOSkonsulenternes lejligheder. Udgangspunktet er dog, at den unge indledningsvis etableres i en af vores indslusningslejlighed i Baghuset.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.Diagnose-målgruppe
Bruger-målgruppe
ADHD
Angst
Autisme
GUA
OCD
Social angst
Spiseforstyrrelse
Tourette
Barn