Udfordret.dk

Året er 2011. Jeg har afsluttet min uddannelse med topkarakterer. Alt tegner lyst, da kommunen grundet besparelser fratager mig al autismespecifik støtte og lader mig overgå til deres eget bostøttekorps. Mit liv falder fra hinanden. Jeg mister min lejlighed og må flytte hjem til mine forældre, jeg mister tilknytningen til studie- og arbejdslivet, og jeg mister mig selv. Der er tilsyneladende ingen hjælp at hente nogen steder. Sagsbehandl.."/>


Historien om Messi1,6180339887498948482045868343656[1]… lad mig sige det, som det er. Jeg har mødt et helt utroligt menneske, som i den grad har gjort en forskel for min familie og mig. Her kommer historien om et smukt og unikt[2] menneske – historien om Messi.

For at forstå omfanget af den hjælp, som Messi har ydet, kommer her en lille beskrivelse af mig. Jeg er et helt igennem ualmindeligt, almindeligt menneske, men dog et helt menneske. Jeg tænker og agerer en lille smule anderledes end andre. Jeg har Aspergers syndrom.

Året er 2011. Jeg har afsluttet min uddannelse med topkarakterer. Alt tegner lyst, da kommunen grundet besparelser fratager mig al autismespecifik støtte og lader mig overgå til deres eget bostøttekorps. Mit liv falder fra hinanden. Jeg mister min lejlighed og må flytte hjem til mine forældre, jeg mister tilknytningen til studie- og arbejdslivet, og jeg mister mig selv. Der er tilsyneladende ingen hjælp at hente nogen steder. Sagsbehandleren fra Landsforeningen Autisme melder pas, VISO melder pas, min læge melder pas, psykiatrien melder pas, og der går mere end et år, før DUKH vil se på sagen. Efter forsøg med flere forskellige bostøtter, opgiver kommunen mig til sidst og fratager mig al støtte. De stopper ligeledes med at returnere svar på alle vore henvendelser.

Alt imens dage bliver til år, får jeg det dårligere end dårligst. Jeg føler mig så smertelig fortabt. Uanset hvor jeg og min familie vender os hen, bliver jeg opgivet og dømt udenfor pædagogisk rækkevidde. Jeg får at vide, at jeg er dum, at jeg ikke vil samarbejde, at jeg intet kan, og at jeg nok ender på et døgnbemandet botilbud, da alle tilbud om støtte er udtømte. Da det ser allermest sort ud træder det smukkeste menneske, man kan tænke sig, ind i mit liv, Messi.

Da jeg rakte hånden frem for at få Messis hjælp, tog hun i mod den. Udover mine forældre havde ingen tidligere forsøgt at hjælpe mig. Jeg var så fortabt. Jeg følte mig så utilstrækkelig. Jeg var så ensom. Messi lovede mig, at hun ville hjælpe mig, og hun har siden holdt sit løfte. Sammen med mig kæmpede hun de kampe, jeg var nødsaget til at gå igennem. Hun hjalp mig op igen efter diverse kommunale knockouts, og hun ledsagede mig til møder og andet. Hun var der, når jeg havde brug for hende.

I dag er Messi den person, som hjælper mig i min hverdag. Messis hjælp bærer præg af stor autismefaglig viden og forståelse. Hun tager udgangspunkt i en individorienteret tilgang, hvor respekten for selvbestemmelse og integritet er i højsæde, og hun formår altid at finde de pædagogiske metoder, der passer bedst i den foreliggende situation. Når de eksisterede teorier og metoder ikke fungerer, finder hun blot på nogle nye, som virker.

Samtidig er Messi fænomenalt god til at tilpasse krav og forventninger. Hun slukker ikke alene brande, men er ligeledes enormt god til at foregribe situationer, så potentielle nederlag bliver til succesoplevelser. Messi tør tage ansvar, og hun har derfor kunnet påvirke mit liv i en positiv retning. Hun har formået at skabe de rammer, der danner grundlag for, at jeg som menneske er i stand til at udvikle mig.

Messi lader oplevelsen af mening, mestring og motivation danne grundlag for udvikling, hvilket har bevirket, at jeg kontinuerligt har fået mod på at gå nye udfordringer i møde. Hun hjalp mig således ud af passivitetens isolation. Da Messi kom ind i mit liv, kunne jeg stort set kun finde ud af at trække vejret, og jeg kom kun sjældent udenfor husets fire vægge. Jeg havde erfaret, at mennesker, der ligger ned, er lette at sparke til.

Messi formår at møde mig der, hvor jeg er, og som den jeg er. Hun forstår min fortid, tager afsæt i min nutid og hjælper mig med at skabe en lysere fremtid. I dag hjælper Messi mig med at åbne døre. Hun skubber mig ikke hovedkulds gennem dørene, men går sammen med mig igennem disse, og hun ser muligheder frem for begrænsninger.

Takket være Messi er jeg i dag et menneske med livskvalitet. Jeg har mod på livet, og jeg har genfundet håbet og troen på, at tingene kan lykkes – også for mig. Messi er det eneste menneske, som har formået at se bag om diagnosen og møde mig som et helt menneske. Jeg fyldes hver dag af taknemmelighed over at have hende i mit liv. Messi er på alle måder en utrolig dygtig og professionel fagperson, men først og fremmest er hun menneske.

Af Mulle og Mulles mor

[1] Tallet fi – universets eget yndlingstal med helt unikke egenskaber. Kilde: www.Illvid.dk og Mulles hjerne.

[2] Messsi er så smuk og unik som fi.

 

 

Efterskrift fra Mulle

Kære Messi

Når du på et tidpunkt læser dette, ved du, at det har været en svær og krævende proces for mig at skrive ovenstående, da jeg skal konvertere mit autistiske sprog til et forståeligt menneskesprog, men jeg går gerne gennem denne proces, da jeg finder, at du om nogen fortjener at blive anerkendt for din indsats. Du er en hverdagens helt. Ikke alene hjælper du mig, min familie og dine to børn med Aspergers syndrom, men du har også gjort livet så meget lettere for mange andre, som har haft det svært. Du er en retfærdighedens kæmper. Du er de svages talerør. Du er Messi – min Messi.

Da alle andre vendte mig ryggen, så du mig. Du var den eneste, der hjalp mig, da jeg havde allermest brug for det. Jeg var så ensom og fortabt, men i dag lever jeg livet frem for at overleve det.

Du skal vide, at jeg er dybt taknemmelig over at have dig i mit liv. Du er grunden til, at jeg har fået mit liv tilbage. Selv på dage hvor jeg har det rigtig svært, og agerer en smule (læs: en del) uheldigt, opgiver du mig aldrig. Når et familiemedlem mistrives, lider hele familien under det. Da du hjalp mig, gjorde du samtidig en enorm forskel for en hel familie og dennes pårørende.

Du vil altid have en plads i mit hjerte, og jeg håber, at du for evigt forbliver i mit liv. Jeg beundrer dit smukke sind, og jeg skylder dig stor tak i googolplexian grad.

Jeg plejer at sige til dig, at du er noget ganske særligt, og at du stråler. Du svarer altid, at du bare er dig. Ja, Messi, du er i sandhed dig og stråler, det gør du så absolut. Selv i en forsamling bestående af en kvintilliard mennesker, vil du overstråle dem alle.

Du fortrænger mørket og bringer lyset ind i mit liv.

Du er mit lys i mørket.

Lots of fnuggi fra Mulle

 

 

Efterskrift fra redaktionen

Der findes fiktion, og der findes virkelighed. Dette er et eksempel på, at virkeligheden kan være fantastisk, smuk, livsbekræftende – og meget bedre end fiktion.

Da vi læste Mulles historie, var vi ikke i tvivl: En indsats som Messi’s skal anerkendes. Derfor har vi tildelt Messi Du-gør-en-forskel-prisen.

Du-gør-en forskel-prisen uddeles til en person, som gør en ekstraordinær indsats, som bringer glæde og håb, som gør andre mennesker modige, som er tålmodig og giver livet mening for andre mennesker.

Hjertelig tillykke til Messi. Og tak til Mulle