Udfordret.dk

magtesløs og STOLT!Det er som “The never ending story”; situationerne gentager sig med andre detaljer og påstande.

Det er som om, der tales i forskellige sprog;
Nogle siger meget, andre siger lidt.
I nogle situationer siges ét – i andre situationer siges noget andet.
Det er som om, nogen bestemmer, hvad andre må sige…

For de andre er det deres arbejde. De møder ind og stempler ud igen.
For mig er det mit barn, som er hovedpersonen – og i deres øjne også mig.

Det er umuligt at tale det samme sprog som dem. Det er som om, de sidder bag en usynlig lydtæt mur og ovenikøbet bærer skyggeklapper, så de kun ser deres egen lille verden.

”Vi må arbejde på at gøre dit barn selvstændigt og ikke være så afhængig af dig”. ”Du og dit barn har en helt særlig tilknytning og barnet skal gøres selvstændigt”. ”Vores plan virker, når barnet er her – vi ønsker stabilitet omkring fremmødet. Når det er stabilt bliver det godt!”

”Vi er en folkeskole, og vi kan ikke have forældre som dikterer hvad vi skal gøre”.
”Vi har ikke ressourcer til, at være særligt opmærksom for at få reta..Læs mere....