Udfordret.dk

der er noget galt i DanmarkSom ny-uddannet socialrådgiver havde jeg en sikker tro på, at systemet ift. børn og unge er overvejende godt. At det er kompetente socialrådgivere, der vil børn og familierne det bedste – at det er empatiske mennesker, der sidder dér på den anden side af bordet.

Min tro på systemet er ikke længere det, den har været.
Forskellen er, at jeg nu har prøvet at sidde på den anden side af bordet.

Et af mine skønne børn viste tiltagende tegn på social angst og mulig depression, og vi derfor som familie kontaktede et privathospital med henblik på at få afklaret situationen. I løbet af 1 måned blev vores verden vendt en omgang, fordi vi kom ud med en diagnose indenfor autismespektret … altså et handikap. Når du får diagnosticeret et barn – dette både i privat og offentligt regi vil der i de fleste tilfælde foreligge en behandlings-strategi – eller en vurdering af, hvad der vil være bedst for barnet.

Så langt – så godt.
Men så knækker filmen.

For selvom du går fra børnepsyk eller privathospital med en behandlingsplan, så er det ikke dem, der vurderer hvilken behandling, der vil være det mest optimale, der sk..Læs mere....